ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حبة

لغت‌نامه دهخدا

حبة. [ ح َب ْ ب َ ] (اِخ ) ابن خالد. برادر سوأبن خالد خزاعی . ابن عبدالبر و ابن مندة و ابونعیم او را در عداد صحابه شمرده اند. (تنقیح المقال ج 1 ص 250 و 251). عسقلانی گوید: ساکن کوفه بود. ابن ماجه حدیث او آورده . رجوع به الاصابة ج 1 ص 318 و الاستیعاب ج 1 ص 134 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ