ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حاشیة

لغت‌نامه دهخدا

حاشیة. [ ی َ ] (ع اِ) رجوع به حاشیه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ