ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جائی

لغت‌نامه دهخدا

جائی .(اِ) در تداول عامه مستراح . مبرز بیت الخلا. متوضا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ