ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثنوی

لغت‌نامه دهخدا

ثنوی . [ ث َوا ] (ع اِ) سروپای شتر قمار. || اسم است استثنا را، و هر چه که آن را استثنا کنند. ثُنیا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ