ترجمه مقاله

تورپن

لغت‌نامه دهخدا

تورپن . [پ َ ] (اِخ ) شیمی دان و مخترع فرانسوی (1848-1927 م .). وی «می لی نیت » را که ماده ٔ قابل انفجار بسیار قوی است کشف کرد. (از لاروس ).
ترجمه مقاله