ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توتو

لغت‌نامه دهخدا

توتو. (اِ) مرغ . مرغ خانگی و خروس در زبان اطفال . || کلمه ایست که مرغان را بدان خوانند برای دانه خوردن و جز آن . تی تی . آوازی که بدان مرغ رابه دانه چیدن خوانند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ