ترجمه مقاله

تشکید

لغت‌نامه دهخدا

تشکید. [ ت َ ] (ع مص ) دادن و بخشیدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله