ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تدیانه

لغت‌نامه دهخدا

تدیانه .[ ت َدْ ن َ ] (اِخ ) قریه ای از قرای نسف . (سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ