ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخضید

لغت‌نامه دهخدا

تخضید. [ ت َ ] (ع مص ) مبالغه ٔ خَضْد. (زوزنی ). بریدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ