ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجاوز کردن

لغت‌نامه دهخدا

تجاوز کردن . [ ت َ وُ ک َ دَ ] (مص مرکب )درگذشتن و از حد خود درگذشتن . (ناظم الاطباء). || تعدی کردن . بگذشتن . پای بیرون نهادن از... بهمه ٔ معانی رجوع به تجاوز و دیگر ترکیبهای آن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ