ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تبسی

لغت‌نامه دهخدا

تبسی . [ ت ِ ] (اِ) دزی در ذیل قوامیس عرب این کلمه را معادل بشقاب آورده است . (دزی ج 1 ص 140). رجوع به طبسی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ