ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تای تای

لغت‌نامه دهخدا

تای تای . (اِ مرکب ) نخ نخ ، رشته رشته :
او مست بود و دست به ریشم دراز کرد
برکند تای تای و پراکند تارتار.

سوزنی .


رجوع به تای شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ