ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تایچو

لغت‌نامه دهخدا

تایچو. (اِخ ) تلفظ ترکی «تای -تسو». رجوع به «تای - تسو» شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ