ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیوگان

لغت‌نامه دهخدا

بیوگان . [ ب َ ] (اِ) پیوگان . عروس :
بیک جا بر بیوگان و خسوران
بیوگان دختران داماد پوران .

(ویس و رامین از جهانگیری ).


رجوع به پیوگان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ