ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیوان

لغت‌نامه دهخدا

بیوان . [ ب َ ی َ ] (اِخ ) محلی است معروف به رأس البیوان و آن در یک میلی دریاچه ٔ تنیس در مصر واقع است و آنجا لنگرگاه دریانوردان است که بطرف شام روند. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ