ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیجک

لغت‌نامه دهخدا

بیجک . [ ج َ ] (هندی ، اِ) لفظ هندی است بمعنی آنچه سوداگران قیمت خرید جنس با تمامی اخراجات محصول و کرایه و غیره نوشته نزد خود نگاهدارند تا هنگام فروخت آن ملاحظه نموده سود و منفعت سوای از جمع و سرمایه ٔ خود بگیرند. (غیاث ) (آنندراج ). بلیط صرافان و سوداگران . و نوشته ٔ یادداشت در خرید و فروخت و معاملات سوداگری . (ناظم الاطباء). قطعه کاغذی که فروشنده ٔ جنس نوع کالا و کمیت آنرا در آن یادداشت کند و بخریدار دهد. فاکتور. (فرهنگ فارسی معین ).حواله یا قبض رسیدی غالباً در کاغذی به قطع کوچک .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ