ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بقم

لغت‌نامه دهخدا

بقم . [ ب َ ق َ ] (اِخ ) دهی از دهستان بالاشهرستان اردستان است که 115 تن سکنه دارد. آب از قنات . محصول آنجا غلات ، خشکبار، محصولات حیوانی . شغل اهالی آن زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ