ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بشودن

لغت‌نامه دهخدا

بشودن . [ ب ُ دَ ] (مص ) شستن . (ناظم الاطباء). || بدخلق بودن . (ناظم الاطباء). || بدطبیعت بودن . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ