ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بزازیدن

لغت‌نامه دهخدا

بزازیدن . [ ب ُ دَ ] (مص ) همان بزاختن بمعنی گداختن است . (آنندراج ). رجوع به بزاختن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ