ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بخترشه

لغت‌نامه دهخدا

بخترشه . [ ] (اِخ ) بختنصر. (از تاریخ سیستان ص 24). و رجوع به بخت نرسه و بختنصر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ