ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بجست

لغت‌نامه دهخدا

بجست . [ ب َ ج َ] (اِ) آواز هر چیزی . (انجمن آرای ناصری ) (آنندراج ). بانگ منعکس . (ناظم الاطباء). آواز هر چیز. و بخست هم نوشته اند. (از برهان ). صوت . و رجوع به بخست شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ