ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باهی

لغت‌نامه دهخدا

باهی . (ص نسبی ) منسوب به باه . شهوت انگیز. (ناظم الاطباء). که قوت باه زیاد کند. قوت دهنده به باه . (یادداشت مؤلف ). مهیج باه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ