ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باهیة

لغت‌نامه دهخدا

باهیة. [ ی َ ] (ع ص ) مؤنث باهی . خالی .
- بئر باهیة ؛ چاه فراخ دهن . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). و رجوع به باهی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ