ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بافضل

لغت‌نامه دهخدا

بافضل . [ ف َ ] (اِخ ) ابن علوی . رجوع به باعلوی حسینی حضرمی شود. (معجم المطبوعات ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ