ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بافتگی

لغت‌نامه دهخدا

بافتگی . [ ت َ / ت ِ ] (حامص ) حالت و چگونگی بافته . رجوع به بافته شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ