ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بادشاهی

لغت‌نامه دهخدا

بادشاهی . (حامص مرکب ) پادشاهی . (ناظم الاطباء). رجوع به پادشاهی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ