ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

این

لغت‌نامه دهخدا

این . [ اِی ْ ی ُ ] (اِ) بنفشه . بنفسج . (یادداشت به خط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ