ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایرلندی

لغت‌نامه دهخدا

ایرلندی . [ ل َ ](ص نسبی ) از اهل ایرلند. مردم ایرلند. زبان ایرلندی ، یکی از زبانهای هند و اروپایی از گروه سلتی است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ