ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اپیکتت

لغت‌نامه دهخدا

اپیکتت . [ اِ ت ِ ] (اِخ ) رجوع به اپیکتاتوس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ