ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انباری

لغت‌نامه دهخدا

انباری . [ اَم ْ ] (اِخ ) داودبن هیثم بن اسحاق بن بهلول ... تنوخی لغوی نحوی . رجوع به ابوسعید داود... شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ