ترجمه مقاله

الیة

لغت‌نامه دهخدا

الیة. [ اُل ْ ی َ ] (اِخ ) نام دیهی بزرگ از نواحی اِستِجَه واقع در اندلس . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقاله