ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

النهایة

لغت‌نامه دهخدا

النهایة. [ اَن ْ ن ِ ی َ ] (ع اِ) نهایت . پایان . رجوع به نهایت شود. || منتها. منتهای مراتب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ