ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

افنباخ

لغت‌نامه دهخدا

افنباخ . [ اُ فِم ْ ] (اِخ ) ژاک (1819-1880 م .). آهنگسازآلمانی الاصل که بتابعیت فرانسه درآمد. وی اپرتهای متعددی تصنیف کرد، از آنجمله است : 1 - هلن زیبا . 2 - ارفئوس در دوزخ . 3 - دوشس بزرگ ژرلستین . 4 - حکایات هوفمان . موسیقی او نشاطآور و دارای جاذبه ای قوی است و موفقیتی بزرگ بدست آورد. (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ