ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصطبة

لغت‌نامه دهخدا

اصطبة. [ اُ طُب ْ ب َ ] (معرب ، اِ) چیزی که از کتان بیفتد. (منتهی الارب ). مأخوذ از یونانی . (ناظم الاطباء). مشاقةالکتان ، مانند اسطبه . (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). و رجوع به اسطبه و اصطب و اشتب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ