ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصبهانی

لغت‌نامه دهخدا

اصبهانی . [ اِ ب َ ] (اِخ ) از دیه های ساوه . (تاریخ قم ص 140).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ