ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشتباهات

لغت‌نامه دهخدا

اشتباهات .[ اِ ت ِ ] (ع اِ) ج ِ اشتباه . رجوع به اشتباه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ