ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشبور

لغت‌نامه دهخدا

اشبور. [ اُ ] (ع اِ) ماهی است . (منتهی الارب ). قسمی ماهی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ