ترجمه مقاله

استدخال

لغت‌نامه دهخدا

استدخال . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) اندرآمدن خواستن . (تاج المصادر بیهقی ). درآمدن خواستن .
ترجمه مقاله