ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اخراص

لغت‌نامه دهخدا

اخراص . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ خُرَص و خُرُص و خُرص . چوبها که بدان انگبین چینند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ