ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

احمد

لغت‌نامه دهخدا

احمد. [اَ م َ ] (اِخ ) ابونصر. رجوع به ابونصر قباوی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ