ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتبان

لغت‌نامه دهخدا

اتبان . [ اِت ْ ت ِ ] (ع مص ) تُبّان پوشیدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ