ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابومالک

لغت‌نامه دهخدا

ابومالک . [ اَ ل ِ ] (اِخ ) القرظی . صحابی . رجوع به ابومالک والد ثعلبه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ