ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوطلحة

لغت‌نامه دهخدا

ابوطلحة. [ اَ طَ ح َ ] (اِخ ) زیدبن سهل . رجوع به ابوطلحه انصاری زیدبن سهل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ