ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آوی سبرون

لغت‌نامه دهخدا

آوی سبرون . [ س ِ رُن ْ ] (اِخ ) محرّف ابن جبرول ، نزد اروپائیان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ