ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آل

لغت‌نامه دهخدا

آل . (اِ) نام دیوی مادینه ، یعنی پری بدکار در خرافات زنانه که بشب ششم جگر زچگان بَرَد و آنان را هلاک کند. || بیماری که زن نوزاده را رسد تا شش روز پس از وضع حمل .
- مثل آل ؛ زنی بداندرون و بدخواه .
|| مرضی به صورت صرع که زنان حامله را افتد . || قسمی ماهی بزرگ ، و این مصحف بال و وال است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ