ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آشوریه

لغت‌نامه دهخدا

آشوریه . [ ری ی َ ] (اِخ ) رجوع به آسوریان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ