ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لغة عامية

دیکشنری عربی به فارسی

بزبان عاميانه , واژه عاميانه وغير ادبي , بزبان يا لهجه مخصوص , اصطلا ح عاميانه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ