ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارد

فرهنگ فارسی عمید

وسیله‌ای دارای دسته و تیغه برای بریدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ