قزغند

فرهنگ فارسی عمید

میوۀ بی‌مغز نوعی درخت پسته که با آن پوست حیوانات را دباغت می‌کنند.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما