ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غریب القرآن

فرهنگ فارسی عمید

لغات و اصطلاحاتی از قرآن مجید که به مرور زمان فهم آن‌ها دشوار شده و محتاج به تفسیر است.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ